Opony przemysłowe Opony przemysłowe Opony przemysłowe Opony przemysłowe
Nie pamiętasz hasła?
Infolinia od 700 do 1900
77 413 40 80
W Koszyku:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/opony-byczyna/ftp/shop.doublestartires.pl/library/Cart.php on line 466

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/opony-byczyna/ftp/shop.doublestartires.pl/library/Cart.php on line 470
Brak pozycji
Waluta: PLN
Zmień walutę

Potrzebujesz Pomocy

Tel. 77 413 40 80 -› pomoc

e-mail: pomoc@doublestartires.pl

Każda zakupiona opona dostarczana jest na koszt Double Star Polska Sp. z o. o. Możliwy jest również odbiór opon
lub bezpłatny montaż opon w wybranej lokalizacji.
Transport
0.00 PLN
LUB
Montaż (lokalizacja)
0.00 PLN
Regulamin

Jakość produktów

Wszystkie opony sprzedawane przez portal E-Double Star pochodzą z bieżącej produkcji i są produktami PEŁNOWARTOŚCIOWYMI, dystrybuowanymi bezpośrednio przez Double Star Polska Sp.z.o.o będącym członkiem Międzynarodowej Grupy Double Star i posiadającymi pełną gwarancję producenta. Opony Double Star wprowadzane na Polski rynek przez Double Star Polska Sp.z.o.o spełniają wszystkie normy oraz posiadają wszystkie wymagane dopuszczenia i certyfikaty wymagane prze Polskie oraz Unijne Prawo (DOT, CE,ECE, ISO, E-Mark, REACH, Etykiety).

UWAGA! Zgodnie z Polską Normą PN-C-94300-7:1997 "Ogumienie. Pakowanie, przechowywanie i transport", za opony pełnowartościowe uważa się opony nie starsze niż 36 miesięcy od daty produkcji. Ze względu na komfort i zadowolenie naszych klientów, Double Star Polska skraca ten okres do 18 miesięcy.

Do góry

Koszt przesyłki

Koszt przesyłki pokrywa operator portalu E-Double Star . Państwo płacicie jedynie za zakupiony towar. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy klient dokonuje zakupu w wariancie cenowym – cena flotowa, wtedy jeżeli zamówiona liczba opon jest mniejsza od 4 doliczana jest kwota 50 PLN brutto do całego zamówienia

Do góry

Ceny produktów

Wszystkie ceny znajdujące się w cenniku na stronie internetowej są cenami aktualnymi!

Do góry

Składanie zamówienia

Zamówienie na wybrany przez siebie produkt możecie Państwo złożyć poprzez dodanie go do koszyka i wypełnienie dostępnego po wejściu na koszyk formularza. Jest to najprostsza, najszybsza i najdokładniejsza metoda składania zamówienia.

Formularz zamówienia jest skonstruowany tak, aby w jak najprostszy sposób przeprowadzić Państwa przez proces składania zamówienia. W formularzu poza rubrykami przeznaczonymi do wpisania podstawowych danych teleadresowych, znajduje się również okno UWAGI, za pomocą którego możecie nam Państwo przekazać niestandardowe informacje.

Zamówienie możecie Państwo złożyć również telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub faksem.

Jak złożyć zamówienie?
Szybka i sprawna realizacja zamówienia oraz możliwość przekazywania Państwu informacji na temat jego stanu, uzależnione są od dokładności, z jaką wypełnicie Państwo formularz zamówienia, w szczególności chodzi tu o adres wysyłki, telefon kontaktowy, oraz adres e-mail. Brak adresu poczty elektronicznej e-mail, może spowodować wydłużenie czasu realizacji zamówienia. Adres Państwa poczty elektronicznej będzie wykorzystywany jedynie w celu informowania o statusie zamówienia, lub nowościach i promocjach z branży ogumienia, przy zastrzeżeniu, że informacje takie będą Państwu wysyłane nie częściej, niż jeden raz w miesiącu. Po złożeniu zamówienia otrzymacie Państwo e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia do realizacji. Prosimy o konieczne zapoznanie się z treścią listu i sprawdzenie poprawności zawartych w nim danych. W razie stwierdzenia niezgodności przesłanych przez nas danych z prawidłowymi, prosimy o kontakt telefoniczny pod podany w liście numer telefonu, lub zawierającą poprawne informacje odpowiedź na niego.

Do góry

Dostępność produktów

Double Star Polska Sp.z.o.o powstał z myślą wdrożenia najlepszej koncepcji dystrybucji opon Double Star w Europie. Dzięki powstaniu magazynów centralnych opon Double Star w Polsce. Możliwa jest bezpośrednia współpraca klientów z producentem oraz dużą wymianą danych o zapotrzebowaniu klientów na wybrane produkty. W ten sposób to producent gwarantuje stałą dostępność opon Double Star.

Najpóźniej w ciągu 12 godzin od momentu złożenia zamówienia, otrzymacie Państwo informację na temat dostępności zamówionego towaru i terminu realizacji zamówienia. Zamówienie jest realizowane po poinformowaniu zamawiającego drogą telefoniczną lub mailową.

Cennik umieszczony w systemie E-Double Star którego właścicielem jest Double Star Polska Sp.z.o.o nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa, a jedynie odzwierciedleniem oferty producenta na dany sezon.

Do góry

Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia w większości przypadków wynosi 1-3 dni robocze od momentu jego złożenia. Zależy to od ilości zamówionych opon oraz od faktu czy opony dostarczane są własnymy pojazdami Double Star Polska czy firma kurierską.

Najpóźniej w ciągu 12 godzin od momentu złożenia zamówienia otrzymacie Państwo informację, w jakim czasie zamówienie zostanie przez nas zrealizowane.

Automatyczne przyjęcie zamówienia nie jest równoznaczne z potwierdzeniem jego realizacji. Wysyłka towaru poprzedzona zostanie powiadomieniem Państwa o tym fakcie e-mailem, lub telefonicznie. W przekazanej informacji podamy termin dostawy towaru.

Do góry

Sprawdzenie zawartości przesyłki

Przed dokonaniem zapłaty prosimy, aby sprawdzili Państwo zgodność zamówienia z dostarczonymi oponami lub felgami.

W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki, albo też został mechanicznie uszkodzony, prosimy zażądać od kuriera lub naszego pracownika spisania protokołu szkodowego oraz pozostawienia Państwu jego kopii (ważne, żeby nastąpiło to w dniu dostawy), oraz o niezwłoczne poinformowanie Działu Obsługi Klienta Double Star Polska w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.

W przypadku trudności ze sprawdzeniem towaru lub odmowy spisania protokołu szkodowego przez kuriera, prosimy o spisanie danych osobowych pracownika firmy przewozowej – imienia, nazwiska oraz nr telefonu – i niezwłoczne przekazanie tej informacji konsultantowi prowadzącemu zamówienie.

Do góry

Gwarancja

I. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI.

1. Gwarancja obejmuje przyczyny tkwiące w oponach a w szczególności związane z wykonawstwem, materiałami lub konstrukcją, o ile one wystąpią w ciągu terminu 24 miesięcy od daty zakupu.

2. Zgłoszenia reklamacji należy dokonać u Sprzedawcy opon lub pojazdu (dotyczy pierwszego wyposażenia - OE).

3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest:

 • zgłoszenie reklamacji poprzez przedłożenie kompletnie wypełnionego formularza opracowanego przez Gwaranta,
 • przekazanie wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym opony oraz dołączenie kopii dowodu zakupu,
 • zgłoszenie reklamacji na zakłócenia jazdy (bicie, ściąganie, wibracje) oraz nierówności na boku niezwłocznie po rozpoczęciu eksploatacji tj. przy zużyciu opony nie więcej niż 10%,
 • na żądanie przyjmującego reklamację lub Gwaranta - udostępnienie pojazdu.

4. Informacja o uznaniu lub nieuznaniu reklamacji przekazywana jest do Sprzedawcy e-mailem, jako załącznik PDF, po czym Sprzedawca przekazuje ją niezwłocznie Użytkownikowi.

5. Od decyzji Gwaranta rozstrzygającej o uznaniu bądź nieuznaniu reklamacji, nie przysługuje odwołanie do Gwaranta.

6. W przypadku nieuznania reklamacji ewentualny zwrot opon odbywa się na koszt Klienta a ponadto Klient może zostać obciążony kosztami transportu opon z punktu zakupu opon lub pojazdu do siedziby Gwaranta.

7. Reklamacja winna być rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji w sposób określony w punktach 2 i 3.

8. Niniejszą gwarancją nie są objęte opony z nieczytelnym/usuniętym numerem DOT i /lub numerem homologacji europejskiej ECE i/lub nr fabrycznym i/lub datą produkcji, zużyte poniżej granicznej głębokości bieżnika (opony których wskaźniki maksymalnego zużycia - TWI zostały odkryte wjakimkolwiek miejscu opony) oraz naprawiane, pogłębiane, modyfikowane poza producentem.

9. Niniejszą gwarancją nie są również objęte opony uszkodzone wskutek, między innymi:

 • nieprawidłowego transportu, przechowywania i użytkowania opon, podczas których opona jest narażona m.in. na: odkształcenia wynikające z nadmiernych nacisków, uderzeń i udarów, oddziaływania substancji chemicznych (m.in. kwasów, zasad i innych materiałów żrących, materiałów ropopochodnych oraz ozonu i wysokich temperatur,
 • używania opon niezgodnie z przeznaczeniem i/lub parametrami technicznymi,
 • nieprawidłowego montażu lub demontażu np. bez użycia odpowiedniej pasty monterskiej, w tym montażu opony na obręcz o niewłaściwym rozmiarze lub typie, lub na obręcz, która jest uszkodzona i/lub skorodowana oraz zastosowania podczas montażu dętki, ochraniacza lub zaworu o nieprawidłowym typie i wymiarze, innym niż zalecane przez producenta, zastosowania dętki do opony bezdętkowej,
 • eksploatacji nadmiernie obciążonego pojazdu, powodującej przekroczenie dopuszczalnej nośności opony i/lub dopuszczalnych nacisków na osie wyszczególnionych na tabliczce znamionowej pojazdu i dozwolonej przepisami,
 • jazdy z nadmierną prędkością, nieprawidłowej techniki jazdy a w szczególności gwałtownego hamowania, przyspieszania,
 • niewłaściwego stanu technicznego pojazdu, w tym m.in. nieprawidłowej geometrii zawieszenia, niewyważenia kół, uszkodzonych lub zużytych amortyzatorów, poduszek, tulei metalowo-gumowych, sprężyn, resorów, drążków reakcyjnych i innych elementów zawieszenia a także nieprawidłowo działających systemów hamulcowych oraz antypoślizgowych (ABS, EBS, ASR, ESP),
 • eksploatacji opon z nieprawidłowym ciśnieniem wewnętrznym (za wysokim lub zbyt niskim),
 • nadmiernego zużycia wynikającego z eksploatacji pojazdu w ekstremalnych warunkach drogowych i pogodowych, oraz użycia opon w zawodach sportowych lub w innych wydarzeniach mających cechy współzawodnictwa sportowego,
 • przebicia, przecięcia, rozdarcia oraz zakleszczenia ciała obcego pomiędzy kołami bliźniaczymi, stosowania łańcuchów, uderzenia o przeszkodę czołem bieżnika, barkiem lub bokiem opony, najechaniem na krawężnik, wyrwę, ostry/kanciasty przedmiot w/na jezdni, wypadku lub kolizji itp.,
 • szybkiego lub nierównomiernego zużycia bieżnika, w tym tzw. „poząbkowania”,
 • odłupania, wyszarpania gumy bieżnika i innego umyślnego działania powodującego uszkodzenie opony,
 • naturalnego procesu starzenia się gumy.

10. Gwarancja na oponę nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasową niesprawność pojazdu, niewygodę oraz związane ze złożeniem reklamacji niedogodności lub koszty.

11. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta (wobec Sprzedawcy) wynikających z niezgodności towaru z umową w oparciu o Ustawę z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176 z późniejszymi zmianami).

II. ZASADY ROZLICZANIA REKLAMACJI UZNANYCH.

1. W przypadku uznania reklamacji opona przechodzi na własność Gwaranta, a Użytkownik otrzymuje rekompensatę w wysokości odpowiadającej pozostałej, użytecznej części opony lub rekompensatę w postaci przyznania innej opony lub usługi. Realizacja rozliczenia odbywa się za pośrednictwem Sprzedawcy.

III. PODSTAWOWE ZASADY EKSPLOATACJI OPON.

 • montować na pojeździe opony dokładnie w rozmiarze, nośności i maksymalnej prędkości jakie są określone w wymaganiach technicznych dla danego pojazdu,
 • montować na osi pojazdu opony jednego typu (rozmiar, indeks nośności, symbol prędkości, konstrukcja, rzeźba bieżnika),
 • należy wyważać dynamicznie koła (obręcz + opona) każdorazowo na początku eksploatacji, a następnie nie rzadziej niż co 10 tys. km, zabieg ten zapewnia komfort jazdy i eliminuje przedwczesne zużycie elementów zawieszenia, układu kierowniczego, łożysk i opon,
 • dokonywać okresowej rotacji tj. zmiany pozycji opon na pojeździe nie rzadziej niż co 5-7,5 tys. km, o ile producent pojazdu nie zaleca inaczej, co zapobiega ewentualnemu nierównomiernemu zużyciu bieżnika,
 • ciśnienie w ogumieniu mierzyć nie wcześniej niż po upływie dwóch godzin od zatrzymania pojazdu i nie rzadziej niż raz w tygodniu oraz każdorazowo przed dłuższą podróżą,
 • eksploatować oponę, stosując zalecane przez producenta pojazdu ciśnienie wewnętrzne w oponie w odniesieniu do obciążenia eksploatacyjnegopojazdu (informacje te są dostępne w punktach sprzedaży opon i w katalogu producenta),
 • kontrolować stan techniczny pojazdu,
 • eksploatować opony, stosując odpowiednie do rozmiaru opony rozmiary obręczy,
 • kontrolować na bieżąco stan opon i wymieniać w przypadku stwierdzenia uszkodzeń,
 • montować / demontować i wyważać opony wyłącznie w specjalistycznych serwisach,
 • należy zawsze dostosować styl jazdy prędkość do warunków panujących na drodze oraz stopnia obciążenia pojazdu, a także unikać gwałtownego hamowania i przyspieszania - szczególnie zrywania przyczepności kół napędowych przy ruszaniu i doprowadzania do zablokowania kół,
 • unikać styczności opony z olejami, smarami i substancjami chemicznymi,
 • należy zawsze wymieniać zawór na nowy przy wymianie opon,
 • przy wyborze i zakupie opon zasięgnąć u sprzedawcy informacji o oponach i sposobie tacji,
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy pojazd musi być wyposażony w opony o głębokości bieżnika co najmniej 1,6 mm (tzw. oznaczenie TWI-Tread Wear Indicator), w oponach zimowych o najnowszej konstrukcji, oprócz oznaczeń TWI, znajdują się dodatkowo wskaźniki minimalnej zalecanej głębokości bieżnika w warunkach zimowych (4 mm), umieszczone na poziomie miejsc oznaczonych symbolem śnieżynki (tzw. WWI-Winter Wear Indicator) w barku.

IV. PRZECHOWYWANIE OPON.

Opony należy przechowywać zawsze czyste, w miejscu suchym, ciemnym i chłodnym, chroniąc je przed działaniem ozonu, substancji żrących lub ropopochodnych. Opony zamontowane na obręczach przechowuje się zawieszone na hakach lub ułożone płasko jedno koło na drugim (maksymalnie 4 koła). Opony bez obręczy przechowuje się w pozycji pionowej (stojącej).W obydwu w/w przypadkach należy zmieniać pozycję co 4 tygodnie żeby uniknąć trwałych deformacji.

Do góry

Zwrot lub wymiana towaru

Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr22,poz.271) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od daty doręczenia lub wydania towaru. Kupujący jest zobowiązany do odesłania towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na adres: Double Star Polska Sp.z.o.o 44-193 Knurów ul. Zwycięstwa 40

W razie odstąpienia od umowy zwrot towaru następuje w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Zwrot środków pieniężnych nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrotowi podlegają również koszty związane z doręczeniem przesyłki do Państwa.

W przypadku zakupu towaru przez klienta będącego przedsiębiorcą zastosowania mają ogólne zasady Kodeksu Cywilnego.

Jeśli dostarczony Państwu towar nie był zgodny z zamówieniem, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie. Tak szybko, jak to możliwe wymienimy towar na inny, na swój koszt.

Wymiana towaru zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu. W przypadku braku dostępności towaru na wymianę firma Double Star Polska Sp.z.o.o zastrzega sobie możliwość zwrotu środków pieniężnych za zakupione opony lub felgi.

Do góry

Warunki płatności

Płatność następuje przy odbiorze towaru. Gotówkę przekazujecie Państwo dostarczającemu przesyłkę, pracownikowi Double Star Polska lub kurierowi firmy spedycyjnej(jeżeli towar został wysłany firmą kurierską).

Istnieje możliwość wyboru przedpłaty w formularzu zamówienia, a zostanie Państwu wysłana Proforma na podstawie której będziecie mogli dokonać Państwo płatności. Wydłuża to jednak czas realizacji zamówienia do momentu zaksięgowania płatności.

Kredyt kupiecki przyznawany jest na życzenie klienta, po zweryfikowaniu jego zdolności kredytowej oraz przeprowadzeniu minimum 3 tranzakcji.

Do góry

Dowód zakupu

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17. grudnia 2010 roku, w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur ( Dz. U. 10.249.1661), faktura VAT nie wymaga podpisu oraz stosownie do paragrafu 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów jw., faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej po uprzedniej akceptacji odbiorcy faktury. Kupujący wyraża zgodę podczas składania formularza zamówienia.

UWAGA! Oferta aktualna jest tylko na terenie Polski.

Do góry

Zasady reklamacji

I. Prosimy o sprawdzenie dostarczonego towaru przy odbiorze.

W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki, albo też został mechanicznie uszkodzony, prosimy zażądać od kuriera lub naszego pracownika spisania protokołu szkodowego oraz pozostawienia Państwu jego kopii (ważne, żeby nastąpiło to w dniu dostawy), oraz o niezwłoczne poinformowanie Działu Obsługi Klienta Double Star Polska w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.

W przypadku trudności ze sprawdzeniem towaru lub odmowy spisania protokołu szkodowego przez kuriera, prosimy o spisanie danych osobowych pracownika firmy przewozowej – imienia, nazwiska oraz nr telefonu – i niezwłoczne przekazanie tej informacji konsultantowi prowadzącemu zamówienie.

II. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jakościowej jest potwierdzenie zakupu towaru w firmie Double Star Polska Sp.z.o.o. Identyfikacji Kupującego dokonujemy na podstawie numeru zamówienia lub faktury VAT bądź paragonu.

III. Reklamację należy zgłosić w miejscu zakupu towaru, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Pracownicy Działu Reklamacji i Interwencji niezwłocznie skontaktują się z Państwem i poinformują o procedurze reklamacyjnej.

IV. W przypadku uznania reklamacji jakościowej lub stwierdzenia niezgodności towaru z umową wymiana zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu.

W przypadku braku dostępności towaru na wymianę firma Double Star Polska Sp.z.o.o. zobowiązuje się do zwrotu środków pieniężnych za uznane w procesie reklamacji opony lub felgi.

V. Koszty transportu towaru do/z reklamacji

Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany produkt na swój koszt, pod wskazany przez pracowników Działu Reklamacji i Interwencji adres.

W przypadku uznania reklamacji jakościowej Double Star Polska Sp.z.o.o. zwróci środki pieniężne za usługę transportową, po przedstawieniu przez Klienta stosownych dokumentów, potwierdzających jej cenę.

Alternatywnym rozwiązaniem jest skorzystanie ze środków transportu Double Star Polska Sp.z.o.o. W takim przypadku odbiór reklamowanego towaru od Klienta do firmy Double Star Polska Sp.z.o.o. lub do innego punktu reklamacyjnego odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej lub własnych pojazdów. Ewentualne koszty zależą od tego czy reklamacja jakościowa zostanie uznana bądź oddalona.

W przypadku, gdy reklamacja jakościowa zostanie uznana Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z usługą transportową. Koszty transportu pozostają po stronie Double Star Polska Sp.z.o.o.

W przypadku, gdy reklamacja jakościowa zostanie oddalona koszty transportu pokrywa Klient zgodnie z tabelą zamieszczoną poniżej. Ceny zamieszczone w tabeli są cenami brutto.

Za usługę transportową Double Star Polska Sp.z.o.o. wystawia fakturę VAT

TowarIlość szt. do raklamacjiKoszt transportu do punktu reklamacyjnegoKoszt transportu z punktu reklamacyjnegoRazem
Opony1-45050100.00 PLN
Felgi1-2252550.00 PLN
Opony Przemysłowe1-2100100200.00 PLN
3-4150150300.00 PLN
Dla ilości >4 szt. koszty transportu ustalane są indywidualnie w trakcie rozmowy z operatorem.

Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.

Do góry

Ochrona prywatności

Dokonanie zakupów w Systemie wymaga podania informacji kontaktowych (np. telefon, adres e-mail) oraz informacji niezbędnych do wystawienia faktury i dostarczenia przesyłki. Dane wprowadzone do formularza są wykorzystywane przez firmę Double Star Polska Sp.z.o.o. wyłącznie do tych celów. Będziemy zobowiązani jeśli wyrażą Państwo zgodę na wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu wyrywkowego zebrania Państwa opinii na temat jakości świadczonych przez nas usług. Powierzone nam Państwa dane osobowe są przesyłane i przechowywane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

Wszystkie opracowane przez nas procedury mają na celu uproszczenie w maksymalny sposób procesu składania zamówienia, skrócenia do minimum czasu jego realizacji, oraz uczynienia naszego systemu jak najbardziej przyjaznym i funkcjonalnym dla Państwa.

Gwarantujemy dołożenia wszelkich starań, w celu jak najszybszego zdobycia poszukiwanego przez Państwa produktu.

Do góry

Dane osobowe

1. Składając zamówienie w systemie internetowych należących do Double Star Polska Sp.z.o.o. z siedzibą w Knurowie przy ulicy Zwycięstwa 40 Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z realizacją zamówień. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówień. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci systemu internetowego doublestartires.com.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

Do góry

KoszykPokaż koszyk